Bookmark and Share Add to Favorites  

เว็บบอร์ดพูดคุยทั่วไป

เคยได้ยินคำว่าถวายเครื่องไทยธรรม อยากทราบว่าคืออะไร

การจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ
เครื่องไทยธรรม คือ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่สมควรถวายแก่พระสงฆ์ ได้แก่ ปัจจัย 4
สิ่งของที่ประเคนพระสงฆ์ได้ในเวลาเช้าถึงเที่ยง ได้แก่ ประเภทอาหารคาวหวานทุกชนิด ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และอาหาร เครื่องกระป๋องทุกประเภท
หากนำสิ่งของเหล่านี้ไปถวายในเวลาหลังเที่ยงวันแล้ว เพียงแต่แจ้งให้ภิกษุรับทราบ แล้วมอบสิ่งของเหล่านั้น แก่ศิษย์ของท่าน ให้เก็บรักษาไว้ทำถวายในวันต่อไ
สิ่งของที่ประเคนพระสงฆ์ได้ตลอดเวลา ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่ม เครื่องยาบำบัดความเจ็บไข้ และประเภทเภสัช เช่น น้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำอ้อย หมากพลู หรือประเภทสิ่งของที่ไม่ใช่ของสำหรับขบฉัน

โดย : เฮียไก่   วันที่ : 15/12/2555 17:42:25

ใช้งานเฉพาะสมาชิก
กรุณา Login เข้าสู่ระบบ